Vollane

Dette er en avdeling med 24 barn i alderen 3-4 år. Det jobber 4 voksne på avdelingen.

Avdelingen jobber mye med å øke barnas lese og skrivestyrke gjennom bøker, fortellinger, litterære samtaler og eventyr. Vi voksne ønsker å være gode og tydelige språkmodeller og vi har også fokus på gode samtaler mellom barn og voksne. De voksne på avdelingen er beviste på hvor mye de faktisk leser og hvilke bøker de tilbyr barna.

Avdelingen deler seg inn i grupper flere ganger i uka. På denne måten får vi muligheten til å se hvert enkelt barn og drive med ulike prosjekter. Barna får tid, rom og mulighet til å utvikle vennskap og  samarbeide med andre barn på avdelingen. I tillegg gir det også oss voksne bedre mulighet til å se og  støtte det enkelte barnet i gruppa. Det gir oss også anledning til å observere og dokumentere, og se hvordan barna fungerer i samhandling og lek med hverandre.

Avdelingen har «ordensspirer». Det betyr at barna er med på å gjøre i stand og rydde etter blant annet måltider. Her lærer barna at det å holde orden og rydde etter seg er en viktig del av det å bli selvstendig.  Barn liker å hjelpe til så her får de gode erfaringer med å hjelpe til med dagligdagse arbeidsoppgaver som rydde, vaske border, koste gulv osv.

Avdelingen har en fast turdag i uka. Gjennom turer blir vi kjent med og kan utforske nærmiljøet vårt.

På Vollane forsker barna noe. Å forske handler blant annet om å prøve ut ideer og se hvordan resultatene blir. Man prøver og feiler og kanskje oppdager man noe man ikke hadde forestilt seg på forhånd. Barna elsker å være små forskere og viser stor glede og entusiasme ved faget.

Vi har «musikkspiresamling» 1 gang i uka. Her lærer barna takt og rytme, vi bruker rim og regler, instrumenter, sang og sangkort.

Vi ønsker å gi barna en fantastisk start på livet!

Personvern og cookies