Svanedammen

Svanedammen er en av våre småbarnsavdelinger med 14 barn. Det er 4 voksne på avdelingen.

Vi jobber for å få til en «trygg start» i barnehagen for alle barn.  De barna som begynner hos oss får tilbud om en del besøksdager før oppstart. På denne måten skaper vi trygg tilknytning for barna og foreldrene.

Vi har stort fokus på trygghet, nærhet og omsorg. Vi er opptatt av at de voksne skal være på «gulvet» der barna er, slik at de lett kan komme for å få trøst, en klem, føle seg sett og hørt.

Avdelingen jobber mye med å øke barnas leselyst gjennom bøker, fortellinger og eventyr. Vi voksne ønsker å være gode og tydelige språkmodeller og vi har også fokus på gode samtaler mellom barn og voksne.

Avdelingen deler seg inn i grupper flere ganger i uka. På denne måten får vi muligheten til å se hvert enkelt barn og drive med ulike prosjekter. Barna får tid, rom og mulighet til å utvikle vennskap og  samarbeide med andre barn på avdelingen. I tillegg gir det også oss voksne bedre mulighet til å se og  støtte det enkelte barnet i gruppa. Det gir oss også anledning til å observere og dokumentere, og se hvordan barna fungerer i samhandling og lek med hverandre.

Avdelingen har en fast turdag i uka. 2 åringene har også en egen turdag i uka med fokus på bevegelse og lek. Gjennom turer blir vi kjent med og kan utforske nærmiljøet vårt.

På Svanedammen forsker de jevnlig. De deler barna inn i små forskergrupper. Å forske handler blant annet om å prøve ut ideer og se hvordan resultatene blir. Man prøver og feiler og kanskje oppdager man noe man ikke hadde forestilt seg på forhånd. Barna elsker å være små forskere og viser stor glede og entusiasme ved faget.

Vi ønsker å gi barna en fantastisk start på livet!

Personvern og cookies