Solviken

Solviken er en småbarnsavdeling med 14 barn. Det er 4 ansatte på avdelingen.

Avdelingen jobber mye med å øke barnas leselyst gjennom bøker, fortellinger og eventyr. Vi voksne ønsker å være gode og tydelige språkmodeller og vi har også fokus på gode samtaler mellom barn og voksne.

Vi jobber for å få til en «trygg start» i barnehagen for alle barn.  De barna som begynner hos oss får tilbud om en del besøksdager før oppstart. På denne måten skaper vi trygg tilknytning for barna og foreldrene.

Vi har stort fokus på trygghet, nærhet og omsorg. Vi er opptatt av at de voksne skal være på «gulvet» der barna er, slik at de lett kan komme for å få trøst, en klem, føle seg sett og hørt.

Avdelingen deler seg inn i grupper hver dag for å få tett oppfølging av voksne. Både formiddag og ettermiddag. På denne måten får vi muligheten til å se hvert enkelt barn og drive med ulike prosjekter. Barna får tid, Rom og mulighet til å utvikle vennskap og samarbeide med andre barn på avdelingen. I tillegg gir det også oss voksne bedre mulighet til å se og støtte det enkelte barnet i gruppa. Det gir oss også anledning til å observere og dokumentere, og se hvordan barna fungerer i samhandling og lek med hverandre.

Avdelingen har en fast turdag i uka. Gjennom turer blir vi kjent med og kan utforske nærmiljøet vårt.

På Solviken forsker de jevnlig, de deler barna inn i små forskergrupper. Å forske handler blant annet om å prøve ut ideer og se hvordan resultatene blir. Man prøver og feiler og kanskje oppdager man noe man ikke hadde forestilt seg på forhånd. Barna elsker å være små forskere og viser stor glede og entusiasme ved faget.

De ansatte på avdelingen er opptatt av kompetanseheving og jobber mye med dette blant annet på avdelingsmøtene sine. Dette er med utgangspunkt i holdninger, årsplan og Rammeplan. Ikke minst om småbarns pedagogikk. Dette gjør oss spesielt beviste på arbeidet med de minste barna.

Avdelingen har også et prosjekt om «barn i farta». De minste barna bruker mer kroppsspråk enn verbalt språk og derfor er vi opptatt av å legge til rette for kroppslige aktiviteter der alle kan delta og føle mestring på sitt nivå.

Vi ønsker å gi barna en fantastisk start på livet!

Personvern og cookies