Solplassen

Dette er en avdeling med 24 barn i alderen 3-4 år. Det jobber 4 voksne på avdelingen.

Avdelingen jobber mye med å øke barnas leselyst gjennom bøker, fortellinger og eventyr. Vi voksne ønsker å være gode og tydelige språkmodeller og vi har også fokus på gode samtaler mellom barn og voksne.

Avdelingen deler seg inn i grupper flere ganger i uka. På denne måten får vi muligheten til å se hvert enkelt barn og drive med ulike prosjekter. Barna får tid, Rom og mulighet til å utvikle vennskap og  samarbeide med andre barn på avdelingen. I tillegg gir det også oss voksne bedre mulighet til å se og  støtte det enkelte barnet i gruppa. Det gir oss også anledning til å observere og dokumentere, og se hvordan barna fungerer i samhandling og lek med hverandre.

På Solplassen har vi mye formingsaktiviteter der vi lar barna utforske ulike materialer og utrykksformer. Vi trekker andre fagområder inn i formingsmaterialene.

Avdelingen har en fast turdag i uka. Gjennom turer blir vi kjent med og kan utforske nærmiljøet vårt.

På solplassen forsker barna jevnlig. Å forske handler blant annet om å prøve ut ideer og se hvordan resultatene blir. Man prøver og feiler og kanskje oppdager man noe man ikke hadde forestilt seg på forhånd. Barna elsker å være små forskere og viser stor glede og entusiasme ved faget.  Vi jobber også mye med antall, rom og form på denne avdelingen.

Solplassen har mye fokus på prosjekt og barns medvirkning i det daglige.  Ulike prosjekt oppstår gjennom barnas interesser. De jobber også mye med realfag som antall, form og rom.

Vi ønsker å gi barna en fantastisk start på livet!

Personvern og cookies