Røverhula

Dette er en avdeling med 24 barn i alderen 3-4 år. Det jobber 4 voksne på avdelingen.

Avdelingen jobber mye med å øke barnas leselyst gjennom bøker, fortellinger og eventyr. Vi voksne ønsker å være gode og tydelige språkmodeller og vi har også fokus på gode samtaler mellom barn og voksne.

Avdelingen deler seg inn i grupper flere ganger i uka. På denne måten får vi muligheten til å se hvert enkelt barn og drive med ulike prosjekter. Barna får tid, Rom og mulighet til å utvikle vennskap og  samarbeide med andre barn på avdelingen. I tillegg gir det også oss voksne bedre mulighet til å se og  støtte det enkelte barnet i gruppa. Det gir oss også anledning til å observere og dokumentere, og se hvordan barna fungerer i samhandling og lek med hverandre.

Avdelingen liker å være mye ute, i allslags vær. De har en har en fast turdag i uka. Gjennom turer blir vi kjent med og kan utforske nærmiljøet vårt.  Vi har to el -sykler med plass til 6 barn i hver. Her kommer vi oss lettere rundt og det gir oss mulighet for å bli kjent med nærmiljøet og byen vår bedre.

På Røverhula forsker barna jevnlig.  Å forske handler blant annet om å prøve ut ideer og se hvordan resultatene blir. Man prøver og feiler og kanskje oppdager man noe man ikke hadde forestilt seg på forhånd. Barna elsker å være små forskere og viser stor glede og entusiasme ved faget.

Avdelingen har jevnlige samlingsstunder med musikk og sang. De starter ofte dagen med samling, på denne måten får man samlet barna og man skaper en følelse av tilhørighet. Her synges det, og gjerne med ukulele. Det fortelles historier og eventyr, og de snakker om dagen i dag. Dette for å forberede alle på hva som skal skje og som skaper trygghet for barna.

Vi ønsker å gi barna en fantastisk start på livet!

Personvern og cookies