Rabben

Rabben er en av våre småbarnsavdelinger med 14 barn. Det er 4 voksne på avdelingen.

Vi jobber for å få til en «trygg start» i barnehagen for alle barn.  De barna som begynner hos oss får tilbud om en del besøksdager før oppstart. På denne måten skaper vi trygg tilknytning for barna og foreldrene.

Vi har stort fokus på trygghet, nærhet og omsorg. Vi er opptatt av at de voksne skal være på «gulvet» der barna er, slik at de lett kan komme for å få trøst, en klem, føle seg sett og hørt.

Avdelingen jobber mye med å øke barnas leselyst gjennom bøker, fortellinger og eventyr. Vi voksne ønsker å være gode og tydelige språkmodeller og vi har også fokus på gode samtaler mellom barn og voksne.

Avdelingen deler seg inn i grupper flere ganger i uka. På denne måten får vi muligheten til å se hvert enkelt barn og drive med ulike prosjekter. Barna får da tid, rom og mulighet til å utvikle vennskap og samarbeide med andre barn på avdelingen. I tillegg gir det også oss voksne bedre mulighet til å se og støtte det enkelte barnet i gruppa. Det gir oss også anledning til å observere og dokumentere, og se hvordan barna fungerer i samhandling og lek med hverandre.

Avdelingen har en fast turdag i uka. Gjennom turer blir vi kjent med og kan utforske nærmiljøet vårt.

På Rabben forsker de jevnlig, de deler barna inn i små forskergrupper Å forske handler blant annet om å prøve ut ideer og se hvordan resultatene blir. Man prøver og feiler og kanskje oppdager man noe man ikke hadde forestilt seg på forhånd. Barna elsker å være små forskere og viser stor glede og entusiasme ved faget.

På avdelingen jobbes det også mye med eventyr og fagområdet antall, rom og form. Avdelingen har språkgrupper hver uke der de jobber med blant annet «språkkista» som er et språkutviklingsverktøy, med språkposer og ulike eventyr. Barna dramatiserer ofte selv.

Rabben har samlinger hver dag, synger sanger og jobber med ulike temaer gjennom året.

Vi ønsker å gi barna en fantastisk start på livet!

Personvern og cookies