Midgard

Dette er en avdeling med 24 barn i alderen 3-5 år. Det jobber 4 voksne på avdelingen. 2 av disse er menn. Vi er en gjeng med mye godt humør.

Avdelingen jobber mye med å øke barnas leselyst gjennom bøker, fortellinger og eventyr. Vi voksne ønsker å være gode og tydelige språkmodeller og vi har også fokus på gode samtaler mellom barn og voksne.

Avdelingen deler seg inn i grupper flere ganger i uka. På denne måten får vi muligheten til å se hvert enkelt barn og drive med ulike prosjekter. Barna får tid, rom og mulighet til å utvikle vennskap og samarbeide med andre barn på avdelingen. I tillegg gir det også oss voksne bedre mulighet til å se og støtte det enkelte barnet i gruppa. Det gir oss også anledning til å observere og dokumentere, og se hvordan barna fungerer i samhandling og lek med hverandre.

Midgard er ute i all slags vær og er mye på tur fordi de mener at kroppslige opplevelser betyr læring. Gjennom turer blir vi kjent med og kan utforske nærmiljøet vårt.

Avdelingen forsker med barna i perioder.  Å forske handler blant annet om å prøve ut ideer og se hvordan resultatene blir. Man prøver og feiler og kanskje oppdager man noe man ikke hadde forestilt seg på forhånd. Barna elsker å være små forskere og viser stor glede og entusiasme ved faget.

På Midgard jobbes det mye med barns lek og voksne som gode rollemodeller er derfor viktig for oss. Lek og aktiviteter ute prioriteres høyt. Vi legger tilrette for variert lek og tilbyr ulikt lekemateriell som inspirerer til fantasi og skaperglede. Vi voksne ønsker å være aktive veiledere og deltakere i leken.

Skolestarterne i Espira heter «Skolespira» og vi har en egen standard og veileder som vi følger. Vi ønsker å gi barna de beste forutsetningene for livslang læring. Barna skal gå ut av barnehagen med lærelyst og troen på seg selv.

For å sikre at overgangen til skolen blir god skal Skolespirene skal ha minimum 6 timer i uka sammen i et eget opplegg. Her jobbes det med ulike prosjekter, barns medvirkning, sosiale ferdigheter, selvstendighet, lek, vennskap og det å skape gode relasjoner.  Det skal være litt spesielt å være skolestarter derfor vi ønsker å gi barna et fantastisk siste år i barnehagen.

Vi har også et godt samarbeid med nærskolen og SFO.  Gjennom ulike aktiviteter gjennom året, besøk på både skole og SFO får våre skolestartere en begynnende trygghet i det som venter etter siste året i barnehagen.

Barns medvirkning prioriteres høyt i hverdagen og preger prosjekt og innhold hos oss.

Vi ønsker å gi barna en fantastisk start på livet!

Personvern og cookies