Om oss

Espira Baggerødbanen er en barnehage med 8 avdelinger. Vi har pr i dag 5 storbarns avdelinger og 3 småbarns avdelinger. Alle avdelinger har 4 voksne pr gruppe. Det er pedagogisk leder 1, pedagogisk leder 2, fagarbeidere og assistenter.

Våre satsningsområder fram til 2020 er språk, bevegelse og realfag.

Dette barnehageåret har vi ekstra fokus på språk. Vi er med i et utviklingsarbeid som heter språkløyper. Språkløyper er et holdningsskapende arbeid utarbeidet av nasjonalt senter for skriveopplæring og leseforskning.

Vi er en forskerbarnehage, det vil si at vi har et samarbeid med forskerfabrikken. Vi jobber mye med realfag og forskerfabrikken på alle avdelinger. Forskerfabrikken er en læringsarena som tar for seg barnas naturlige forskertrang som utgangspunkt. Man studerer og eksperimenterer, utvikler barns språk, tallfølelse og tankeevne. Barna får også muligheten til å teste ut ulike hypoteser og oppdage koblinger mellom årsak og virkning.

Vi jobber også med fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse. Vi har egen kokk i barnehagen som lager alle måltider. Det serveres 4 varme måltider i uka i tillegg til brød og frukt. Vi har fokus på at alle barn skal få tilbud om et sunt kosthold samtidig som de skal få gode opplevelser med å være i bevegelse.

Vi er mye på tur i nærmiljøet slik at barna skal oppleve glede og mestring. Barnehagen har et stort og variert uteområde med ulike leker som trampoliner, ulike klatrestativ og andre leker. Inne har vi også et stort aktivitetsrom der barna kan boltre seg med bla ribbe og klatrevegg, scene, hinderløyper og andre leker. Her finner man et bredt spekter av aktiviteter som gir ulike utfordringer for alle alderstrinn.

Vi har to el-sykler med plass til 6 barn i hver. Da kommer vi oss lettere rundt og det gir oss mulighet for å bli kjent med nærmiljøet og byen vår bedre.

Vi er partnerbarnehage med høyskolen i Vestfold. Det vil si at vi har studenter i perioder gjennom året. Dette er inspirerende for både små og store. Vi får brukt vår kompetanse, samtidig som vi får oppdatert oss på blant annet ny litteratur og forskning innen barnehage.

Personvern og cookies